Begeleiding in financieel bewust handelen
Ik ben niet klaar als de (financiële) problemen opgelost zijn, maar als de medewerker zelf verder kan.
- Natasja Popma

STACH, uw partner voor oplossingen voor financiële problemen van medewerkers

Financiële problemen op de werkvloer komen steeds meer voor. Door loonbeslag, minder functioneren en verzuim wordt u als werkgever betrokken bij de financiële problemen van uw medewerkers. En daarmee zijn de 'privéproblemen' van de medewerker een bedrijfseconomisch probleem van de werkgever geworden.

Het administratief verwerken en uitvoeren van de loonbeslagen neemt steeds meer tijd in beslag. Daarmee lost het probleem zich echter niet op. Wordt er niets gedaan aan de financiële problemen, dan loopt de werkgever risico op verzuimkosten (gemiddeld 7 dagen per jaar) en productiviteitsverlies (gemiddeld 20%). Maar ook de kans op fraude en diefstal wordt groter en de veiligheidsrisico's nemen toe.

Er is veel wat een werkgever kan doen, reactief en/of preventief. Financiële problemen zijn echter vaak complex, komen regelmatig voor, maar meestal incidenteel. De aanpak vraagt om specialistische kennis en deze heeft Stach in huis.

Stach begeleidt medewerkers bij het stabiliseren van hun financiële situatie en bij het vinden van praktische en duurzame oplossingen. Daarnaast ondersteunt Stach werkgevers beleidsmatig: wat te doen bij signalen van financiële problemen, wie wel en wie niet hulp aanbieden enz. Ook verzorgt Stach diverse trainingen en workshops.

Bekijk de toegevoegde waarde van Stach.