Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Actualiteiten: wat verandert er in 2016?

Terug naar de nieuwsbrief

Ieder jaar zijn er weer de nodige wijzigingen op het gebied van loonbeslagen en betalingsregelingen. In dit artikel informeren wij u over:
-  de invoering van het Digitaal Beslagregister
- de verlaging van de bestuursrechtelijke premie (ZINpremie)
- meer mogelijkheden gespreid betalen CJIB-boetes
 

Digitaal Beslagregister
Met ingang van 1 januari 2016 is het Digitaal Beslagregister van gerechtsdeurwaarders (DBR) in werking getreden. Dit beslagregister is een centraal overzicht van alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd. Voorlopig worden hierin alleen loon- en/of uitkeringsbeslagen geregistreerd.
Het DBR dient twee doelen: Het voorkomen van onnodige kosten voor zowel schuldeisers als schuldenaren en het bevorderen van een juiste toepassing van de beslagvrije voet voor schuldenaren. 
Wat betekent dit voor u:
De gevolgen voor u als werkgever zijn beperkt. Mogelijk leidt dit nieuwe systeem tot minder verzoeken om informatie van deurwaarders over het inkomen en eventuele andere beslagen van uw medewerker. Een ander gevolg kan zijn dat u de beslagvrije voet van uw medewerker(s) bij wie sprake is van loonbeslag vaker moet aanpassen.

Overigens zijn de belastingdienst en andere (semi)overheden nog niet aangesloten bij het DBR.

Bestuursrechtelijke premie (ZINpremie) wordt verlaagd per 1 juli
Op 1 december 2015 is de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen. Het kabinet beoogt hiermee het aantal wanbetalers van de zorgpremie terug te dringen. Een van de maatregelen betreft het verlagen van de bestuursrechtelijke premie per 1 juli 2016. De premie bedraagt op dit moment € 159,03 per maand. Per 1 juli wordt dit € 127,91. Is de wanbetaler werknemer, dan moet u als werkgever de premie rechtstreeks inhouden op het salaris van uw medewerker. 
Wat betekent dit voor u:
Naast de verlaging van de premie, maakt de nieuwe wet het onder meer mogelijk dat een wanbetaler eenvoudiger uit de wanbetalersregeling kan stromen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen met de zorgverzekeraar. Onder welke voorwaarden dit kan gebeuren wordt nog nader uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte!
Voor meer informatie kunt u ook terecht op: www.zorginstituutnederland.nl

Meer mogelijkheden gespreid betalen van verkeersboetes
Verkeersboetes leiden regelmatig tot grote financiële problemen. De hoogte van de boetes is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Tot voor kort was het niet mogelijk om boetes in termijnen te betalen. Vanaf 1 juli 2015 kan dit wel voor boetes hoger dan € 225,-. In de periode van juli tot en met november 2015 is van deze mogelijkheid al 22.000 keer gebruik gemaakt. De regeling voorziet dus in een behoefte.

Onlangs heeft staatssecretaris Dijkhoff de Kamer geïnformeerd dat ernaar gestreefd wordt dit per 1 juli 2016 ook mogelijk te maken voor boetes die na verhoging meer dan € 225,- bedragen. Verkeersboetes worden bij de eerste aanmaning verhoogd met 50%. Bij de tweede aanmaning volgt een verhoging van 100% ten opzichte van de eerste aanmaning. Dit kan flink in de papieren lopen!
Wat betekent dit voor u:
Meestal heeft u als werkgever geen weet van verkeersboetes van uw medewerkers. Bij leaserijders ligt dit echter anders. Heeft u medewerkers met een leaseauto die een boete hebben gekregen, informeer hen dan over de mogelijkheden van betaling in termijnen. Voor meer informatie over gespreide betaling:

www.cjib.nl/voorwaarden-betalingsregeling

Terug naar nieuwsbrief