Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Nieuwsbrief maart 2016

Met de Stach Nieuwsbrief willen wij werkgevers op de hoogte houden van voor hen belangrijke zaken op het gebied van financiële coaching aan medewerkers. De nieuwsbrief wordt eens per kwartaal verstuurd.

Wilt u de Stach Nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan uw mailadres naar info@stachbegeleiding.nl onder vermelding van 'Aanmelding nieuwsbrief'.

Artikelen in deze nieuwsbrief:

Omdat chronisch ziek zijn al erg genoeg is
Ziek of beperkt zijn heeft verstrekkende gevolgen. Het heeft invloed op je arbeidsvermogen, je plek binnen de maatschappij maar ook zeker op je financiën. In 2014 had meer dan 28% van de chronisch zieken of beperkten hun spaargeld aangesproken of schulden gemaakt aan om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Voor de algemene bevolking was dit  
Lees hier het hele artikel

Transitievergoeding en loonbeslag: grote gevolgen
Dat een loonbeslag ingrijpende gevolgen kan hebben voor een medewerker is steeds bekender aan het worden. Dat een loonbeslag ook bij uitdienst gaan verstrekkende consequenties kan hebben, is minder bekend.
Tijdens een intervisie van de coaches van Sammen waar Natasja Popma aan deelnam, was oud-deurwaarder en trainer Meint Oosterhof uitgenodigd. Hij heeft ons bijgespijkerd over de belangrijkste ontwikkelingen in 'deurwaardersland'.        Lees hier het hele artikel

Actualiteiten: wat verandert er in 2016?
Ieder jaar zijn er weer de nodige wijzigingen op het gebied van loonbeslagen en betalingsregelingen. In dit artikel informeren wij u over

  • de invoering van het Digitaal Beslagregister
  • de verlaging van de bestuursrechterlijke premie (ZINpremie)
  • meer mogelijkheden gespreid betalen CJIB-boetes

Lees hier het hele artikel