Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Nieuwsbrief juli 2015

Veel werkgevers willen meer doen bij loonbeslag dan ze volgens de wet verplicht zijn. Lees hieronder meer over de do's en don'ts bij loonbeslag en voorbeelden die wij in de praktijk tegenkomen.
 
Do's:
1. Financiële problemen bespreekbaar maken
2. Snel reageren op signalen
 
Don'ts
1. Uitgaan van dezelfde verwachtingen
2. Oplossingen voorkauwen/het probleem overnemen
 
Do’s
Financiële problemen bespreekbaar maken
Het bespreekbaar maken van financiële problemen binnen het bedrijf ('hoe gaan we ermee om?') is belangrijk. Door het bespreekbaar te maken, weten de HR-medewerkers en management hoe te handelen bij financiële problemen zodat de gevolgen hiervan zo snel mogelijk worden opgelost.

Voorbeeld uit onze praktijk:
Een bedrijf had behoorlijk veel medewerkers met loonbeslagen en andere financiële issues. De verzuimmanager heeft een plan gemaakt en heeft het onderwerp bespreekbaar gemaakt tijdens werkoverleggen en MT-overleggen. HR- medewerkers hebben een workshop over financiële problemen bij medewerkers gehad en de medewerkers een workshop om meer met hun salaris te kunnen doen. Hierdoor is de drempel om financiële problemen te bespreken verlaagd en kan eerder worden geholpen.  
 
Snel reageren op signalen
Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen en reageren op signalen is belangrijk. Het maakt de aanpak vaak makkelijker en de psychische impact voor de medewerker en het gezin blijft beperkt. Ook de negatieve effecten op het functioneren van de medewerker zijn veel kleiner als de schulden in een vroeg stadium geregeld kunnen worden.

Voorbeeld uit onze praktijk:
U kunt reageren op het signaal loonbeslag door de medewerker een brief of een mail te sturen en te informeren dat er loonbeslag gelegd is. Vaak wordt de post al lange tijd niet meer geopend (‘kan de rekeningen toch niet betalen’) en is de medewerker niet op de hoogte van het beslag. Via deze link vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.
 
Don’ts
Uitgaan van dezelfde verwachtingen

De medewerker met schulden is vaak gericht op de korte termijn. Hij probeert te overleven in zijn huidige financiële situatie. De werkgever is gericht op lange termijn en wil hiervoor een passende oplossing. Dit kan een verschil in verwachtingen opleveren.

Voorbeeld uit onze praktijk:
Een medewerker vroeg zijn werkgever om een lening van € 2.000,- om daarmee de dreigende uithuiszetting te voorkomen. De werkgever vroeg of daarmee de problemen waren opgelost. “Zeker!" antwoordde de medewerker. Door de lening is de huisuitzetting voorkomen: voor de medewerker was het probleem opgelost. Twee maanden later werd er loonbeslag gelegd door een andere schuldeiser. “De problemen waren toch opgelost?”, vroeg de werkgever. Tja, de acute problemen op dat moment, maar de medewerker had niet alleen een huurachterstand, hij had ook andere schulden. En door het loonbeslag was er geen financiële ruimte om de lening aan de werkgever terug te betalen.
 
Oplossing voorkauwen/Probleem overnemen van medewerker
Veel mensen willen van nature helpen als het niet goed gaat met iemand. Dit wordt ook wel de reparatiereflex genoemd. Dit betekent vaak dat de helper hard aan het werk gaat met het aandragen van adviezen en oplossingen. Soms roept dit juist weerstand op of komt medewerker niet zelf in de benen om aan een oplossing te werken of de oorzaak van de problemen aan te pakken.

Voorbeeld uit onze praktijk:
Een medewerker heeft al lange tijd financiële problemen. De salarisadministratie betaalt al jaren vanuit het salaris direct de vaste lasten en heeft betalingsregelingen met de deurwaarders getroffen. De medewerker onderneemt nu verder geen actie meer en vindt het wel makkelijk zo. De werkgever wil echter dat de medewerker weer zelf verantwoordelijk wordt voor zijn financiën.   

Belangrijk is dat u het gesprek aangaat met de medewerker. Financiën, dus ook schulden, zijn een privéprobleem. Maar u als werkgever heeft er belang bij dat de medewerker aan de slag gaat met het oplossen van de financiële problemen. Alleen al door er over te praten, komen ze op tafel en kunnen ze aangepakt worden.