Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Lenen aan de medewerker; aandachtspunten en risico's op een rij

Uit onze praktijk blijkt dat veel werkgevers genegen zijn hun medewerker te helpen wanneer deze in de financiële problemen zit. Het is allang niet meer zo dat er gedacht wordt dat dit enkel en alleen het probleem van de medewerker is. En gelukkig maar.

Een oplossing die soms geboden wordt, is een lening of voorschot waarmee de medewerker de betalingsachterstanden kan afbetalen.

Dit kan een oplossing zijn. Echter, hier is een aantal risico’s voor de werkgever aan verbonden:

  • De opgave van betalingsachterstanden en schulden blijkt toch niet compleet, waardoor het financiële probleem niet is opgelost. Dit is niet zo gek. Immers uit onderzoek van het Nibud blijkt dat financiële problemen vooral ontstaan wanneer een administratie niet op orde is. Van een overzicht van schulden is dan ook veelal geen sprake.
  • Bij een eventuele schuldsanering is de lening van de werkgever een concurrente vordering. De lening gaat mee in de sanering. Dat betekent dat de lening dan niet volledig terugbetaald, maar deels kwijtgescholden wordt.
  • Wanneer er een loonbeslag gelegd wordt, kan het zijn dat de werkgever geen recht tot inhouding van maandelijkse aflossing van de lening meer heeft. Dit hangt samen met de manier waarop de lening of het voorschot contractueel is vastgelegd.

Dit laatste punt lichten wij graag toe.

Een loonbeslag wordt gelegd op alle periodieke betalingen van loon vanaf de beslagdatum. Alles boven deze beslagvrije voet moet worden afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Wat voor gevolgen heeft dit voor het voorschot of de lening?

Alle vorderingen die de werkgever op  de medewerker heeft vanuit dezelfde rechtsverhouding (de arbeidsverhouding), kunnen door de werkgever vòòr afdracht aan de gerechtsdeurwaarder worden verrekend mits de lening contractueel is vastgelegd. De verrekening door de werkgever moet wel vòòr het gelegde loonbeslag opeisbaar zijn geworden.

Een voorbeeld:

Een werkgever verstrekt op 3 maart een voorschot met de bedoeling dit met het salaris van maart te verrekenen. Wanneer er op 15 maart een loonbeslag wordt gelegd, mag de werkgever eerst zijn vordering verrekenen en wat resteert naar de gerechtsdeurwaarder overmaken. Een voorschot dat verstrekt wordt ná 15 maart, mag niet worden verrekend.

Aandachtspunten bij verstrekken van lening of voorschot

Verstrek een lening of voorschot alleen in uiterste situaties.

  • Zorg dat u zeker weet dat er een duidelijk overzicht is van de financiële situatie. Vraag hiervoor desnoods een expert.
  • Leg afspraken over het te verstrekken bedrag, de terugbetaling en de hoogte van de rente contractueel vast. En laat de overeenkomst bij voorkeur checken door een jurist.
  • Bereken bij een lening de wettelijke rente en laat de medewerker deze ook betalen.
  • Stel het voorschot of de lening altijd direct opeisbaar en leg dit vast, zodat u bij een loonbeslag na datum van verstrekking van de lening, kunt blijven verrekenen. 

Lening en de werkkostenregeling

Het verstrekken van een lening leidt niet per definitie tot een belast voordeel voor de medewerker. Hiervan is alleen sprake als de medewerker minder rente betaalt dan geldt in het normale economisch verkeer. Uitgangspunt hierbij is de wettelijke rente. Het rentevoordeel is belast wanneer deze lager is dan 4% (2014). Wij adviseren u, voordat u overgaat tot verstrekking van een lening aan de medewerker, contact op te nemen met een accountant. Deze kan u adviseren bij het te hanteren rentepercentage en de gevolgen die het verstrekken van de lening mogelijk heeft op de werkkostenregeling.

Terug naar nieuwsbrief december 2014.