Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Omdat chronisch ziek zijn al erg genoeg is!

Terug naar nieuwsbrief

In 2014 had meer dan 28% van de chronisch zieken of beperkten hun spaargeld aangesproken of schulden gemaakt om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Voor de algemene bevolking was dit 7%!

Financiele gevolgen van invloed op functioneren
De Participatiewet, Quotumwet en veranderingen in de samenleving maken dat werkgevers steeds meer te maken hebben met medewerkers die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. De focus van de medewerker en de werkgever ligt vooral op wat een medewerker wel kan. En dat is goed! Immers een zieke of beperkte medewerker is net zo goed een gemotiveerde en goed functionerende medewerker. Maar dat ook financiële gevolgen van het ziek zijn invloed kunnen hebben op het functioneren, blijft nog wel eens buiten beschouwing. Dat is jammer, want financiële problemen kunnen mogelijk voor een (nieuwe) belemmering zorgen in het functioneren.

Ziek of beperkt zijn heeft verstrekkende gevolgen. Het heeft invloed op je arbeidsvermogen, je plek binnen de maatschappij maar ook zeker op je financiën. De afgelopen jaren heeft een aantal zaken invloed gehad op de positie van deze groep. Denk hierbij een terugtredende overheid die taken en verantwoordelijkheden bij de burger legt, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg en vrijwilligerswerk. En ontwikkelingen in beleid en zorg; enerzijds meer betalen voor zorg, anderzijds bezuinigen in de compensatie van hoge zorgkosten.

Inkomen gemiddeld 30% lager
In 2015 is er een rapport van het Nivel uitgekomen waarin de ontwikkelingen in de arbeids- en inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte en/of langdurige beperking over het afgelopen decennium wordt beschreven.
Het blijkt dat het inkomen van diegene die chronisch ziek of beperkt zijn gemiddeld 30% lager ligt dan dat van de algemene bevolking. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de algemene bevolking was in 2013  € 1.967,-- per maand tegenover een gemiddeld besteedbaar inkomen van een chronisch zieke of beperkte van  € 1.381,-- per maand. De moeilijkheid is dat deze groep nagenoeg geen middelen heeft om het inkomen te vergroten, omdat zij niet meer uren kunnen werken als gevolg van het ziek zijn.

 Tips

  • Ga met deze medewerkers in gesprek op basis van wat u nu gelezen heeft; wat speelt er bij hen?
  • Wellicht zijn er mogelijkheden binnen uw bedrijf om de financiële positie van deze medewerkers te verbeteren. Denk hierbij aan reiskostenvergoeding, een collectieve ziektekostenverzekering of een vergoeding om medische redenen uit een sociaal fonds.
  • Informeer naar mogelijkheden en subsidies voor chronisch zieke of beperkte medewerkers.

Meer informatie
https://www.nivel.nl/nieuws/chronisch-zieken-spreken-vaker-spaargeld-aan
https://www.ser.nl/nl/publicaties/ser/2015/december2015-januari2016/chronisch-zieken.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/inhoud/stimuleren-van-re-integratie

Bron: Nivel 2015, Rapport werk en inkomen: kerngegevens en trends

Terug naar nieuwsbrief