Begeleiding in financieel bewust handelen
Zij is doortastend, weet waar ze over praat en doet dit op een zeer prettige manier.
- medewerker

Over Stach

Stach is in 2011 opgericht door Natasja Popma. Zij heeft de officiersopleiding afgerond bij de Koninklijke Marine en zij heeft als officier Logistieke Dienst gevaren. Ook heeft zij in de gezondheidssector en de zakelijke dienstverlening gewerkt.

In 2010 heeft Natasja de opleiding integrale schuldhulpverlening succesvol afgerond. Zij is gecertificeerd schuldhulpverlener. Zij besloot in opdracht van werkgevers, medewerkers te begeleiden bij het vinden van praktische en structurele oplossingen voor hun financiële problemen. Zij ervoer dat mensen met financiële problemen vaak niet weten hoe ze de financiën weer op orde kunnen krijgen en waar ze moeten beginnen. Met begeleiding en steun van iemand die aan 'hun kant' staat bij de uitvoering van een stappenplan, die de weg weet in de regelgeving en bureaucratie krijgen ze de regie over hun financiën terug.

Het verkrijgen van inzicht en bewustwording is niet voldoende. De oorzaak wordt aangepakt en de nieuwe inzichten worden eigen gemaakt. De begeleiding is gericht op financieel bewust handelen. In een begeleidingstraject van een medewerker gaat Natasja uit van het potentieel van de medewerker en ondersteunt hem/haar bij het halen van de zelfgekozen doelen om de financiële problemen op te lossen.

Natasja is eind juni 2015 geslaagd voor de Post HBO dagopleiding Master in Essentieopleiding. Ze heeft geleerd als trainer en als coach in haar financiële coachingstrajecten menselijk potentieel bewust tot ontwikkeling te brengen en in te zetten.

Natasja:

'Het is mijn passie mensen zo te begeleiden dat zij zelf weer het heft in handen hebben. Ik ben niet klaar als de (financiële) problemen opgelost zijn, maar als de mensen zelf verder kunnen'.