Begeleiding in financieel bewust handelen
Ik ben niet klaar als de (financiële) problemen opgelost zijn, maar als de medewerker zelf verder kan.
- Natasja Popma

Zelfredzaam? Nu even niet!

Terug naar nieuwsbrief

“We hebben voor Piet het derde loonbeslag binnen gekregen. Ik heb hier een paar keer met hem over gesproken en ik heb hem verwezen naar schuldhulpverlening bij zijn gemeente. Nou vertelde hij me deze week dat ze hem niet helpen. Hij moet papieren aanleveren en die heeft hij niet. Waarom helpen ze hem daar niet bij?”


Herkent u dit? Of een medewerker die om een andere reden afgewezen wordt, bijvoorbeeld omdat de woning eerst verkocht moet worden?  De overheid gaat uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Mensen die minder zelfredzaam zijn lopen tegen drempels op en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in zijn rapport 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening'. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist één van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. Van Zutphen: "Er is een illusie van zelfredzaamheid. Burgers die niet aan de standaard voldoen, staan buitenspel." 

Burgerperspectief schuldhulpverlening

Ook veel werkenden zijn onvoldoende zelfredzaam
Maar wat is dat nou eigenlijk, onvoldoende zelfredzaam? In onze optiek: iemand die op dit moment, in deze situatie zijn doel niet zonder hulp kan bereiken. Dit wil dus niet zeggen dat iemand dom is, incapabel of ongemotiveerd of het ook nooit zelf zal kunnen. Integendeel, alleen op dit moment, in deze situatie (even) niet.  En dat kan zomaar een van uw medewerkers zijn. Ook al verwacht u dit misschien niet. 

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: 

  • emoties die met de situatie gepaard gaan
  • gebrek aan kennis (want welke consument weet nou precies hoe het zit bij bijvoorbeeld loonbeslag) 
  • een soort overlevingsstand waarmee iemand de korte termijn probeert te overleven, maar niet gericht is op de lange termijn.


Daarom

  • ondersteunen en begeleiden we mensen bij het op orde brengen van de financiën en het treffen van betalingsregelingen. Maar we ondersteunen ook mensen naar en deels tijdens het schuldhulptraject. Insteek is  dat wij niet mensen begeleiden tot de schulden afgelost zijn, maar tot zij het weer zelf kunnen. En soms betekent dat met de inzet van bijvoorbeeld familie. Ook prima.

  • bieden wij maatwerk en staat de hulpvraag van de medewerker centraal. Dat betekent dat de nadruk bij de begeleiding van de ene medewerker ligt op bijvoorbeeld het opvragen en het ordenen van papieren, bij de andere op het contact onderhouden met de schuldeisers of bij het inzetten van onze expertise als ondersteuning. Maar ook: als plan A niet werkt, gaan we verder met plan B of C.

  • bieden we altijd begeleiding of verwijzen we naar een andere instantie wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verslaving. Dan is het nog niet mogelijk om schulden af te betalen. We  werken wel aan financiële stabiliteit en begeleiden de medewerker bij wat hij (financieel) moet doen om op een later moment wel de schulden af te kunnen betalen.

  • hebben wij zeer regelmatig contact, middels gesprekken bij de medewerker thuis en via mail en telefoon.

En vaak is dat net dát steuntje in de rug dat iemand nodig heeft om zelf het stuur weer in handen te nemen en te houden. En daarmee zelfredzaam te zijn. 

Terug naar de nieuwsbrief