Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Wat u moet weten over medewerkers met geldproblemen

Een hot item voor veel werkgevers is het toenemend aantal inhoudingen door Zorginstituut Nederland (ZIN, voorheen CVZ). Honderdduizenden mensen hebben meer dan zes maanden betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar. Veel werkgevers verwerken het beslag van ZIN administratief en daarmee is de kous af: schulden zijn een privéprobleem van de medewerker. En toch hebben veel werkgevers last van de (bedrijfseconomische) gevolgen van financiële problemen op de werkvloer. Regelmatig geven wij presentaties, workshops en trainingen over dit onderwerp.

Zo gaf Natasja begin oktober een korte presentatie over ‘Verplichtingen van de werkgever bij loonbeslagen’ bij AAG, expertise- en servicecentrum voor de zorg, op hun actualiteitendag. Want ook al bent u als werkgever niet bij het conflict tussen de medewerker en de derde partij betrokken, u wordt  door de deurwaarder wel verplicht om te:

  1. Informeren
  2. Verklaren
  3. Bewaren
  4. Afdragen.

Als u:

  1. niet reageert op het informatieverzoek, kan de deurwaarder alsnog besluiten om tot een loonbeslag over te gaan. Als er dan sprake is van nodeloos beslag loopt u als werkgever het risico dat u aangesproken wordt voor de gemaakte kosten.
  2. niet verklaart (het formulier niet invult en retourneert) loopt u het risico dat u het gehele bedrag waarvoor beslag is gelegd, moet betalen.
  3. niet bewaart (en toch uitbetaalt aan de medewerker) dient u nogmaals te betalen aan de deurwaarder.
  4. niet afdraagt aan de deurwaarder en het volledige salaris toch maandelijks uitkeert, is deze betaling niet van waarde. U dient dan nogmaals te betalen aan de deurwaarder.

Een werkgever krijgt vier weken de tijd om het formulier ‘Derdenverklaring’ van een deurwaarder in te vullen en terug te sturen. Deze vier weken zijn bedoeld om het beslag met de medewerker te bespreken zodat hij/zij eventueel contact kan opnemen met de deurwaarder als er iets niet klopt. Maar ook om gegevens aan te leveren voor de vaststelling van de beslagvrije voet. Weet u welke gegevens iemand dan moet aanleveren bij deurwaarder en wat de consequenties zijn voor de berekening van de beslagvrije voet? Deze vraag en andere vragen, zoals wat te doen bij meerdere beslagleggers of als een preferente schuldeiser als tweede of derde aanklopt voor loonbeslag, worden tijdens de presentatie beantwoord.

Voor veel aanwezigen was ook onbekend wat een werkgever allemaal kan doen in geval van loonbeslag en daarvoor nog, om loonbeslag te voorkomen. Waar kunt u een medewerker naar verwijzen bij schulden en wat als de aanvraag schuldhulpverlening afgewezen wordt? Wat kost niets doen? De deelnemers aan de actualiteitendag waardeerden de presentatie gemiddeld met een 8,9.

Er komt heel veel kijken bij financiële problemen op de werkvloer. Een presentatie van een uur geeft hier een mooi inkijkje in. Onze trainingen Eerste hulp bij financiële problemen en Van vordering tot loonbeslag gaan uitgebreider in op wat u als werkgever kunt doen als u merkt dat een medewerker financiële zorgen heeft en waar u aan moet denken bij het bepalen van beleid op dit onderwerp. 

Terug naar nieuwsbrief december 2014.