Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

ZIN-heffing € 152,53: Signaal dat er financiële problemen zijn

Bedrijven die preventief actie willen ondernemen om financiële problemen bij medewerkers te voorkomen zijn op zoek naar signalen. Wanneer er loonbeslag gelegd wordt, is het duidelijk; hier is iets aan de hand. Eén van de signalen die hier vaak aan vooraf gaan is de bronheffing door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Als werkgever merkt u dit doordat u van ZIN het verzoek krijgt € 152,53 in te houden op het salaris. Maar wie denkt dat met deze betaling ook de achterstand wordt ingelopen, komt bedrogen uit.

Hoe zit het precies

Medewerkers die een betalingsachterstand hebben van zes maanden op de zorgpremie, worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij ZIN.  Als de medewerker regelmatige en voldoende inkomsten heeft, wordt de werkgever door ZIN gevraagd de bestuursrechtelijke premie af te dragen. Deze premie bedraagt dit jaar € 152,53 per maand.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de bestuursrechtelijke premie in te houden: u hebt een 'inhoudingsplicht'. Als u geen premie inhoudt op het inkomen van de medewerker, moet u de premie zelf betalen. Betaalt u niet, dan ontvangt u een herinnering, een aanmaning en uiteindelijk schakelt ZIN een deurwaarder in.

De premie moet maandelijks afgedragen worden tot u van ZIN bericht krijgt dat hiermee gestopt kan worden.

Als er gezinsleden van 18 jaar of ouder op de polis van de medewerker staan, betaalt de medewerker ook voor hen de hogere premie. Die laat ZIN niet op zijn loon inhouden. De medewerker moet die betalen via acceptgiro’s die hij van het CJIB ontvangt. Regelmatig gebeurt dit niet, waardoor een nieuwe schuld ontstaat.

Wat bent u verplicht te doen

Het volledige premiebedrag maakt u iedere maand aan ZIN over. Vermeld daarbij altijd het BSN van de medewerker. De eerste keer heeft u 6 weken de tijd om het premiebedrag aan ZIN te voldoen. Daarna moet u het premiebedrag vóór de eerste dag van de volgende maand aan ZIN betaald hebben.

Zorg ervoor dat u de premie voor een bepaalde maand, ook in die maand inhoudt op het inkomen van de medewerker. Bijvoorbeeld: de maandpremie voor januari houdt u ook in op het salaris van januari. Doet u dat niet, dan kunt u de premie achteraf niet meer verhalen op de medewerker. De Zorgverzekeringswet verbiedt dat.

En de medewerker?

De medewerker betaalt de hogere premie totdat hij zijn schuld aan zijn zorgverzekeraar heeft afgelost. Die schuld moet hij bij zijn zorgverzekeraar aflossen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. De medewerker moet goed beseffen dat hij zijn schuld bij de zorgverzekeraar niet aflost met de betaling van de hogere premie aan ZIN. De hoge ZIN premie en de schuld bij de zorgverzekeraar zijn twee aparte bedragen. Hij blijft wel verzekerd bij zijn eigen zorgverzekeraar, maar slechts voor de basisverzekering.

De schuld aan zijn zorgverzekeraar is niet alleen het totaal van alle zorgpremies die hij nog niet heeft betaald. Ook alle overige kosten (incasso, rente, eigen risico en andere betalingen) zijn bij zijn schuld opgeteld.

Alleen de zorgverzekeraar kan de medewerker afmelden als wanbetaler. De verzekeraar doet dat zodra de medewerker zijn schuld volledig heeft afgelost. ZIN stopt dan de incasso van de hogere premie. De medewerker betaalt zijn zorgpremie weer rechtstreeks aan zijn zorgverzekeraar.

Wat kunt u als werkgever doen

De slechtst betaalde rekening volgens ‘Zo betaalt Nederland 2013’ is die van de zorgverzekeraar. 26 procent van de Nederlanders laat die wel eens te lang liggen. Omdat Zorginstituut Nederland snel bronheffing toepast, is dit vaak één van de eerste signalen dat er iets aan de hand is. In de praktijk zien we vaak dat niet alleen de zorgpremie niet meer betaald wordt, maar dat er ook al andere betalingsachterstanden en schulden zijn.

ZIN heeft de medewerker een brief gestuurd over de inhouding van de bestuursrechtelijke premie. Toch is het verstandig als u de medewerker hierover zelf ook informeert. Het kan zijn dat hij zijn post niet (meer) opent en het dus niet weet. Bovendien weten veel mensen niet dat de schuld bij de zorgverzekeraar niet afbetaald wordt door de hogere premie.

U kunt dit filmpje laten zien met uitleg over de wanbetalersregeling. 

Ook kunt u hem informeren dat hij voor gezinsleden van18 jaar of ouder ook de hogere premie moet betalen via acceptgiro’s die hij van het CJIB ontvangt.

Vraag hoe het met hem gaat en of hij weet wat de inning via ZIN betekent en of er meer schulden zijn. U kunt hem uitleggen wat dit beslag betekent en wat hij er aan kan doen om het weer op te laten heffen. Vraag of hem dit lukt of dat hij hulp nodig heeft of verwijs door. 

Terug naar nieuwsbrief februari 2015