Begeleiding in financieel bewust handelen
Sinds kort zit ik in de schuldsanering en mede door haar goede begeleiding heb ik weer vertrouwen in de toekomst.
- medewerker

Antwoorden kennistest loonbeslag

Vraag 1
In de praktijk komt het voor dat er door meerdere schuldeisers/gerechtsdeurwaarders loonbeslag wordt gelegd. Wat is juist?

Juiste antwoord:

  1. Wanneer er door meerdere schuldeisers beslag wordt gelegd, dient er te worden afgedragen aan de eerste beslaglegger. Deze verdeelt het beslag.

Toelichting: Een tweede of derde beslaglegger enz. moet naar de eerste beslaglegger verwezen worden. Iedere beslaglegger ontvangt een deel van de opbrengst, in verhouding tot de hoogte van zijn vordering. De eerste beslaglegger moet dit verdelen. Er kan in principe niet tegelijkertijd aan twee (of meer) deurwaarders worden afgedragen. Uitzondering hierop is de bronheffing door Zorginstituut Nederland, die kan wel naast een loonbeslag lopen.

terug naar de test

Vraag 2
De Belastingdienst is een preferente schuldeiser en gaat voor op andere beslagleggers. Zijn er nog meer schuldeisers preferent?

Juiste antwoord:

  1. Ja

Toelichting: Naast de Belastingdienst zijn bijvoorbeeld ook de gemeente, het waterschap en het UWV preferent bij loonbeslag. Als er door meerdere van deze partijen beslag wordt gelegd, moet aan de preferente beslaglegger die als eerste beslag heeft gelegd worden afgedragen. Preferente partijen moeten vervolgens zelf onderling overleggen hoe de afloscapaciteit verdeeld wordt. Bronheffing door het Zorginstituut Nederland is niet preferent. De bronheffing wordt ingehouden op de beslagvrije voet. De medewerker hoeft dan geen zorgpremie meer te betalen aan zijn zorgverzekeraar. Alles boven de beslagvrije voet gaat naar de (eerste) deurwaarder die loonbeslag legt.

terug naar de test

Vraag 3
Wanneer er loonbeslag wordt gelegd, geldt een beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen dat voor de medewerker overblijft. Wat is bepalend voor de hoogte van de beslagvrije voet?

Juiste antwoord:

  1. Zorgpremie, huur/hypotheek, kindgebonden budget, gezinssamenstelling, leeftijd.

Toelichting: Een werknemer moet de volgende informatie aan de deurwaarder doorgeven om de beslagvrije voet correct vast te stellen: 1. leeftijd 2. gezinssamenstelling (alleen, gehuwd enzovoort) 3. woonkosten (hoogte huur/hypotheek, ontvangen huurtoeslag) 4. ziektekosten (premie zorgverzekering, ontvangen zorgtoeslag) 5. ontvangen kindgebonden budget 6. eventueel ander inkomen of inkomen van de partner Een deurwaarder wil het inkomen wel weten om in te schatten of loonbeslag zinvol is, maar het inkomen is niet bepalend voor de hoogte van de beslagvrije voet. Hier vindt u een voorbeeldbrief die u uw medewerker kunt toesturen om hem te informeren over het opgelegde loonbeslag.

terug naar de test

Vraag 4
Een medewerker is aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). U moet maandelijks de zogeheten bronheffing, te weten € 152,53 (2015), aan ZIN afdragen. Welk antwoord is juist?

Juiste antwoord:

       2. De werkgever is verplicht de bronheffing te voldoen. De bronheffing moet afgedragen worden vanuit de beslagvrije voet.

Toelichting: Wanneer iemand langer dan 6 maanden geen premie voor zijn zorgverzekering heeft betaald, wordt hij aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). De werkgever wordt geconfronteerd met een verzoek tot bronheffing. Dit wil zeggen dat vanuit het salaris de verhoogde zorgpremie dient te worden overgemaakt naar het ZIN. Het bedrag van de bronheffing is € 152,53 per maand (2015). Hiermee wordt de schuld bij de zorgverzekeraar echter niet afgelost. Daarvoor moet een aparte regeling worden afgesproken door de medewerker met zijn zorgverzekeraar. De werkgever moet de bronheffing voldoen. Vanuit de beslagvrije voet moet de medewerker zijn vaste lasten betalen, waaronder zijn zorgpremie. Als een werkgever verzuimt de bronheffing bij de medewerker te innen, kan hij dat niet de volgende maand dubbel doen. Gedurende de periode dat de medewerker met inning van premie van ZIN te maken heeft, is hij alleen verzekerd voor de basisverzekering. Onderstaande link gaat naar een filmpje waarin de wanbetalersregeling wordt uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=8MSfLdCdrow

terug naar de test

Vraag 5 
In hoeveel procent van de gevallen wordt de beslagvrije voet te laag ingeschat door de deurwaarder?

Juiste antwoord:

       3.  In 75% van de beslagleggingen.

Toelichting: Vaak wordt de beslagvrije voet door de deurwaarder te laag vastgesteld. Dit komt door het ontbreken van gegevens van de betrokkene. Het gevolg is meestal dat er maandelijks teveel wordt ingevorderd en mensen te weinig overhouden om van te leven. De Sociaal raadslieden uit Arnhem hebben onderzocht in hoeveel procent van de gevallen een te lage beslagvrije voet wordt vastgesteld door de deurwaarder. Dit blijkt in 75% van de beslagen het geval te zijn.

Terug naar de test

Vraag 6
Wat denkt u dat de beslagvrije voet is voor een alleenstaande man van 35 jaar met een netto maandinkomen van € 3.500 en een hypotheek van netto € 1.100 per maand. De zorgpremie bedraagt € 102 per maand.

Juiste antwoord:

  1. € 1.267,--

Toelichting: De beslagvrije voet is in dit geval € 1.267,-- netto per maand (bestaande uit bijstandsnorm + verhoging zorgkosten + maximale verhoging woonkosten). Dit bedrag is nauwelijks voldoende om de hypotheek en zorgpremie van te betalen. Dan zijn de andere rekeningen (energie, verzekeringen, autokosten, boodschappen etc.) nog niet betaald. Mensen met een hoog inkomen en hoge woonlasten die met een loonbeslag te maken krijgen, raken snel verder in de problemen. Wees hier als werkgever extra alert op!

Terug naar de test